Home

About us

Projects

Resources

Links

Sponsors

Contacts

 
Български
 BG
Русский
 RU
 

 Resources

Статия на проф. д.п.н. Кирил Костов в списание "СПОРТ И НАУКА" / бр.4, 2008/ със заглавие:
 ► "ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА"        .pdf формат (Acrobat Reader)

LAWS, instructions, statutes, strategies, curriculums

 the files listed below are in pdf формат (Acrobat Reader)
Закон за физическото възпитание и спорта
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Конвенция срещу употребата на допинг на Съвета на Европа
Допълнителен Протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на  Съвета на Европа
Олимпийска харта - в сила от 01 септември 2004 г.  
Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта
Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви...
Наредба №4 за приемане на ученици в спортните училища
Наредба №8 за провеждането на задължителни медицински прегледи
Закон за народната просвета
Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Национален план за интегриране на деца със специални образо-
вателни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Бяла книга за спорта
План за действие "Пиер дьо Кубертен" (придружаващ "Бялата книга за спорта")

schools` physical education and sport programs

Sport-pedagogic literature

THEORY OF PHYSICAL EDUCATION / Rusi Rusev

"THEORY OF PHYSICAL EDUCATION"

Author:
Rusi Rusev

Blagoevgrad 2000

"BOOK FOR PE TEACHER"

4 books: - for 1-st grade;- 2-nd;- 3-rd;- 4-th grades
Authors:
Kiril Kostov
Vesselin Margaritov
Stoian Ivanov

"Prosveta" 2003/04

PE Teachers' textbook / Kiril Kostov, Vesselin Margaritov, Stoian Ivanov
OLYMPISM & OLYMPIC MOVEMENT / Raina Byrdareva, Belcho Ivanov

"OLYMPISM & OLYMPIC MOVEMENT"

Authors:
Raina Byrdareva
Belcho Ivanov

Sofia 1998

"BASIS OF SPORTS TRAINING"

Authors:
Tzvetan Zheliazkov
Daniela Dasheva

"Gera Art" 2002

BASIS OF SPORTS TRAINING / Tzvetan Zheliazkov, Daniela Dasheva
INTEGRITATION & PHYSICAL EDUCATION / Kiril Kostov, Yordan Kolev

"INTEGRITATION & PHYSICAL EDUCATION"

Authors:
Kiril Kostov
Yordan Kolev

Blagoevgrad, 2006

"PEDAGOGICAL IDENTIFICATION OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION"

Author:
Kiril Kostov

Sofia, 2006

PEDAGOGICAL IDENTIFICATION OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION / Kiril Kostov
 

More literature ...

 Advertisement
 

Beijing 2008

Vancouver 2010

London 2012

Sochi 2014

International olympic committee

International Paralympic Committee

    ICQICQ: 172753098
For the best visualization of the website please use  Internet Explorer Свалете Internet Explorer My statusSkype:
stefan.kinov

  APESDAR  '2008®All rights reserved                                      Association for physical education, sport, dance & recreation