Начало

За нас

Проекти

Ресурси

Връзки

Спонсори

Контакти

 
English
 EN 
Русский
 RU
 

 Ресурси

 Статия на проф. д.п.н. Кирил Костов в списание "СПОРТ И НАУКА" / бр.4, 2008/ със заглавие:
 ► "ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА"        .pdf формат (Acrobat Reader)

Закони, наредби, правилници, стратегии, планове

 долуизброените файлове са в pdf формат (Acrobat Reader)
Закон за физическото възпитание и спорта
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Конвенция срещу употребата на допинг на Съвета на Европа
Допълнителен Протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на  Съвета на Европа
Олимпийска харта - в сила от 01 септември 2004 г.  
Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта
Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви...
Наредба №4 за приемане на ученици в спортните училища
Наредба №8 за провеждането на задължителни медицински прегледи
Закон за народната просвета
Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Национален план за интегриране на деца със специални образо-
вателни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Бяла книга за спорта
План за действие "Пиер дьо Кубертен" (придружаващ "Бялата книга за спорта")

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Спортно-педагогическа литература

Теория на физическото възпитание/Theory of physical education

"ТЕОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ"

Автор:
Руси Русев

Благоевград, 2000

"КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ"

4 книги: - за 1-ви;- 2-ри;- 3-ти;- 4-ти клас
Автори:
Кирил Костов
Веселин Маргаритов
Стоян Иванов

"Просвета", 2003/04

Книга за учителя/Teachers' textbook
"ОЛИМПИЗЪМ И ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ"

"ОЛИМПИЗЪМ И ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ"

Автори:
Райна Бърдарева
Белчо Иванов

София, 1998

"ОСНОВИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА"

Автори:
Цветан Желязков
Даниела Дашева

"Гера Арт", 2002

"ОСНОВИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА"
Интегративност и физическо възпитание /Кирил Костов, Йордан Колев/

"Интегративност и физическо възпитание"

Автори:
Кирил Костов
Йордан Колев

Благоевград, 2006

"Педагогическа идентификация на училищното физическо възпитание"

Автор:
Кирил Костов

София, 2006

"Педагогическа идентификация на училищното физическо възпитание"

Още литература ...
 

 Реклама
 

Beijing 2008

Vancouver 2010

London 2012

Sochi 2014

International olympic committee

International Paralympic Committee

  Tyxo.bg counter ICQICQ: 172753098
За най-добра визуализация на сайта
моля използвайте Internet Explorer Свалете Internet Explorer
My statusSkype:
stefan.kinov

  АФВСТАР  '2008All rights reserved                          Асоциация за физическо възпитание, спорт, танци и рекреация