English
 EN
Русский
 RU
 

Меню

Начало
КИТЕН '15
Учредители
Цели и задачи
Спонсори
Галерия
Контакти

Заявление за участие

Курортите
Приморско и Китен
За реклама и сътрудничество с нас

АФВСТАР

Партньори

Sport&Life Magazine

Министерство на физическото възпитание и спорта
Български футболен съюз
Българска федерация по баскетбол
Българска федерация по волейбол
Югозападен университет
"Неофит Рилски"
 

“Спортът е универсален език, който може да сближава хората, независимо от техния произход, минало, религиозни вярвания или икономическо положение”
                           
Кофи Анан, Генерален Секретар на ООН, 2005

Целите и задачите, които сме си поставили, са многообхватни и отразяват потребностите на подрастващите и обществото и значимостта на спорта като обществено явление.
Като по-конкретни цели на турнира можем да посочим:
  развитие и подпомагане на детско-юношеския и младежки баскетбол
  предоставяне възможност за международна изява на
младите баскетболисти
  затвърждаване и усъвършенстване на спортното майсторство
  подбор и стимулиране на млади таланти
  обмяна на опит между треньори и състезатели
  възпитаване в принципите на феър-плей
  осъзнаване на идеята “спорт без допинг”
  премахване на половата и расова дискриминация на терена и извън него
  изграждане на междукултурни и междурелигиозни мостове
  популяризиране на баскетбола сред подрастващите

  Освен горе-посочените конкретни цели ние се стремим и към достигането на по-широкообхватни цели, които има спорта в съвременното общество.
  Спорта и физическото възпитание на подрастващите допринасят за усвояване от децата на съществени ценности и жизненонеобходими умения зa справяне в бъдещия им живот, като: самоувереност, лидерство,  работа в колектив, комуникативност, дисциплина, уважение и честна игра по определени правила и др.
  Уменията и ценностите, придобити чрез спорт са особено важни за момичетата, имайки предвид че те имат по-ограничени възможности от момчетата за социално взаимодействие извън къщи и отвъд семейното обкръжение. Посредством спорта момичетата имат шанса да бъдат лидери и да повишат своите увереност и самоуважение.
  В съвременният глобализиращ се свят без граници от изключителна важност е ранното социализиране и привикване на подрастващите към общуване с  различни по народност и вероизповедание общества и именно подобни международни спортни прояви са изключително благоприятно средство за постигане на това.
  Спорта, като универсален език, може да бъде мощно средство за поддържане на мира, толерантност и разбирателство и чрез своята сила да сближава хората през граници, култури и религии.
   

Реклама

 

Beijing 2008

Vancouver 2010

London 2012

Sochi 2014

International olympic committee

International Paralympic Committee

FIBA

  За най-добра визуализация на сайта
моля използвайте Internet Explorer Свалете Internet Explorer
ICQICQ: 172753098
My statusSkype:
stefan.kinov