$text.atFirstPage $text.nextPage

УЧИЛИЩНА СПОРТНА СПАРТАКИАДА - КОЧАН`2009

SCHOOL SPORT GAMES - KOCHAN`2009

REPUBLIC OF BULGARIA

thumbnail
Spartakiada32
Spartakiada32
thumbnail
Spartakiada34
Spartakiada34
thumbnail
Spartakiada35
Spartakiada35
thumbnail
Spartakiada36
Spartakiada36
thumbnail
От ляво на дясно: Гълъб Чаушев - директор на СОУ "Христо Смирненски" - с.Кочан - идеен и основен съорганизатор на Спартакиадата; д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча; проф.д.п.н. Кирил Костов - Почетен председател на АФВСТАР и зам.-ректор на ЮЗУ "Н.Рилски"; Стефан Кинов - президент на АФВСТАР.
Spartakiada5
thumbnail
Spartakiada2
Spartakiada2
thumbnail
Spartakiada3
Spartakiada3
thumbnail
Spartakiada4
Spartakiada4
thumbnail
Spartakiada6
Spartakiada6
thumbnail
Spartakiada9
Spartakiada9
thumbnail
Spartakiada11
Spartakiada11
thumbnail
Spartakiada12
Spartakiada12
thumbnail
Spartakiada13
Spartakiada13
thumbnail
Spartakiada14
Spartakiada14
thumbnail
Spartakiada31
Spartakiada31
thumbnail
Spartakiada58
Spartakiada58
thumbnail
Spartakiada57
Spartakiada57
thumbnail
Spartakiada56
Spartakiada56
thumbnail
Spartakiada37
Spartakiada37
thumbnail
Spartakiada15
Spartakiada15
thumbnail
Spartakiada16
Spartakiada16
thumbnail
Spartakiada17
Spartakiada17
thumbnail
Spartakiada18
Spartakiada18
thumbnail
Spartakiada19
Spartakiada19
thumbnail
Spartakiada20
Spartakiada20
thumbnail
Spartakiada21
Spartakiada21
thumbnail
Spartakiada22
Spartakiada22
thumbnail
Spartakiada23
Spartakiada23
$text.atFirstPage $text.nextPage

APESDAR®All rights reserved                                  Association for physical education, sport, dance & recreation